Firmy a kolektívy

Teambuilding a iné formy kolektívnych programov môžu priniesť pre fungovanie vašej spoločnosti nenahraditeľné zisky.

Jednotlivci začlenení v kolektíve sú postavení pred netradičné aktivity. To vyžaduje ich spoluprácu, pružnú adaptáciu na nové podmienky, zmenu myslenia, či aktivovanie a využitie copingových stratégií. Pri prekonávaní rôznorodých prekážok a ťažkostí počas programu sa sebaobraz jednotlivca aj tímu posilňuje.

Pri správnom zostavení programu sa naučené vzorce správania súvisiace s posilneným sebaobrazom prenášajú do bežného aj pracovného života. Celý program prebieha v príťažlivej a zábavnej atmosfére, čo motivuje ľudí k prirodzenému zapojeniu sa do aktivít.

Programy Adrenalin Centr sú väčšinu koncipované do vonkajšieho prostredia, pre prípad nepriaznivého počasia vieme pripraviť aj program v interiéry. Hlavným priestorom pre organizovanie programov je areál Adrenalín Centra. Program však vieme zorganizovať podľa požiadaviek aj v iných lokalitách v rámci Liptova aj Slovenska.

Program zostavujeme na klúč.

Kontaktujte nás, radi s Vami prekonzultujte Vašu požiadavku.

Informácie a objednávky

Tel:  + 421 905 936 809
       + 421 918 517 332
Email: info@adrenalincentrum.eu

ADRENALÍN CENTRUM

Liptovský Mikuláš
Slovensko

 

Latest News